Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Rzeszów: 1000 dzieci obdarowanych przez św. Mikołaja i Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Chociaż Caritas Diecezji Rzeszowskiej naśladuje dobroć św. Mikołaja każdego dnia, to jednak 6 dzień grudnia był szczególną okazją do sprawienia radości dzieciom. Z tej okazji w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbyło się spotkanie św. Mikołaja z dziećmi oraz osobami z niepełnosprawnością. Rozpoczęło się ono radosnym śpiewem prowadzonym przez znanego na Podkarpaciu artystę – Dariusza Kosaka. Słowo do licznie zgromadzonych gości skierował ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Biskup Jan Wątroba, który przypominał że dobroć św. Mikołaja jest odzwierciedleniem dobroci i miłości Jezusa Chrystusa.  Głos zabrali również: wicedyrektor MOPS w Rzeszowie – Joanna Ferenc-Bar i dyrektor II LO w Rzeszowie – Andrzej Szymanek.

Oczekiwanie na św. Mikołaja umilił spektakl przygotowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie pod kierunkiem nauczycieli. Wzruszająca była scena odczytanie listów od dzieci, które prosiły o zdrowie dla chorych dzieci, o zgodę w domu, o prezenty dla innych, biednych dzieci… Na zakończenie spektaklu św. Mikołaj podziękował tym, którzy naśladują jego dobroć: darczyńcom, sponsorom na czele z prezesem Asseco Poland – Adamem Góralem, a także Miastu Rzeszów i innym ofiarodawcom . Po przemówieniu św. Mikołaja nastąpiła wyczekiwana chwila wręczenia prezentów. Pomocnikami św. Mikołaja była młodzież ze szkolnych Kół Caritas z II i IX LO w Rzeszowie.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała 1000 paczek z prezentami dla dzieci z ubogich rodzin, dla dzieci uchodźców, a także dla chorych dzieci i pochodzących z małych podkarpackich wiosek. Prezenty otrzymają również polskie dzieci z ubogich rodzin na Ukrainie.


Zapraszamy do galerii