Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Caritas Diecezji Rzeszowskiej – dla studentów polskiego pochodzenia

Studiowanie z dala od własnej rodziny, która pozostaje w innym kraju – często bywa trudne. Wiedzą o tym studenci polskiego pochodzenia przebywający w Rzeszowie na tzw. roku zerowym. Tutaj uczęszczają do Centrum Polonijnego, działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie doskonalą język polski, poznają polską historię i kulturę i przygotowują się do podjęcia właściwych studiów.

27 stycznia 2023 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała spotkanie ze studentami polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Brazylii. Uczestniczył w nim ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – biskup Jan Wątroba, który młodzieży przygotowującej się do studiów przekazał pomoc w postaci paczek z artykułami spożywczymi. Nawiązując do wojny toczącej się na Ukrainie – Biskup Wątroba powiedział, że „każda forma wsparcia w takich warunkach jest umocnieniem oraz buduje dobre relacje i tworzy klimat współpracy. To składa się na historię młodych ludzi, którzy w nadzwyczajnych okolicznościach chcą realizować swoje plany i marzenia.”

Pochodząca z Ukrainy Anastazja powiedziała:

„Zawsze wiedziałam, że będę studiowała w Polsce, ponieważ moi rodzice poznali się w Polsce. Mam polskie pochodzenie i to jest dla mnie wspaniała możliwość.”

Podobnie pochodząca z Rosji Waleria stwierdziła:

„Mam polskie korzenie i dlatego zaczęłam myśleć o studiowaniu w Polsce. Zaczęłam chodzić do szkoły polonijnej i chcę uczyć się w Polsce.”

Rzeszowska Caritas od lat wspiera studentów z polskimi korzeniami, a w szczególny sposób czyni to w trudnym czasie wojny toczącej się na Ukrainie. Za tę pomoc dziękowali studenci przez śpiew kolęd. Wyrazy wdzięczności za dobrą współpracę z Caritas wypowiedzieli także: pani dr Małgorzata Kułakowska – dyrektor Centrum Polonijnego w Rzeszowie, prof. Aleksander Bobko – prezes Wspólnoty Polskiej, dr Piotr Domżał – rektor Uczelni Nauk Społecznych oraz Anna Skiba – radna Miasta Rzeszowa.