Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspiera osoby z niepełnosprawnością z powiatu strzyżowskiego

Na terenie powiatu strzyżowskiego Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi w Różance Warsztaty Terapii Zajęciowej, ale wsparciem obejmuje także osoby niepełnosprawne z innych placówek, z którymi współpracuje. W ramach takiej współpracy – 30 stycznia 2023 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przybyła do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie. Ze wsparcia tej strzyżowskiej placówki korzysta na co dzień 80 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Wszystkich uczestników spotkania powitała pani dyrektor Beata Potwora. Wzruszającym punktem programu były piękne jasełka oraz śpiew kolęd, przygotowanych przez dzieci i ich wychowawców. Po części artystycznej – głos zabrał dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Piotr Potyrała, który opowiedział o różnych formach codziennej pomocy dla osób z niepełną sprawnością i ich rodzin: o prowadzonych przez rzeszowską Caritas Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym, a także realizowanych przez Caritas programach: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa. Opowiedział także o planach utworzenia kolejnej placówki dla osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu strzyżowskiego. Słowa te zostały przyjęte przez obecnych na spotkaniu rodziców osób niepełnosprawnych z entuzjazmem, ponieważ istnieje bardzo duża potrzeba otoczenia opieką tych ludzi.

Radosnym punktem spotkania było przekazanie wszystkim uczniom Ośrodka okolicznościowych paczek z prezentami jako wsparciem dla nich i ich bliskich. Wielka była radość obdarowanych, którzy otrzymali akcesoria potrzebne do edukacji, książki, zabawki, a także słodycze i inne artykuły spożywcze. Każdy zestaw prezentów został skomponowany według indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Tę akcję pomocy rzeszowska Caritas zorganizowała we współpracy z Gazetą Codzienną „Nowiny”.


Foto.: Paweł Dubiel/ Nowiny24.pl