Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Obchody Dnia Chorego w Diecezji Rzeszowskiej

Ojciec św. Jan Paweł II ustanowił 31 lat temu Światowy Dzień Chorego, „aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują”. W tym duchu – również Kościół Rzeszowski obchodzi to ważne święto.

Centralne uroczystości odbyły się 11 lutego 2023 r. w bazylice ojców bernardynów w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył biskup Jan Wątroba, który w kazaniu przypomniał postać św. Jana Pawła II – papieża, który był nie tylko inicjatorem corocznego świętowania Dnia Chorego, ale był przede wszystkim świadkiem wiary i ufności w opiekę Matki Najświętszej; świadkiem, który całe nauczanie na temat sensu choroby i cierpienia potwierdził własnym przykładem, heroicznie dźwigając krzyż choroby i cierpienia. Ponadto, kaznodzieja zwrócił uwagę na fakt, że Dzień Chorego pokazuje, jak ważne miejsce w Kościele zajmują ludzie chorzy i cierpiący. Nawiązując do „Orędzia” papieża Franciszka – biskup rzeszowski wskazał, że Kościół ma stawać się „szpitalem polowym”, w którym nad ludźmi sprawuje się opiekę w atmosferze bliskości, współczucia i miłości. Pasterz Diecezji Rzeszowskiej wyraził również wdzięczność wobec wszystkich, którzy naśladują dobroć ewangelicznego Samarytanina i niosą pomoc ludziom chorym. Na zakończenie Mszy św. licznie zgromadzeni na niej wierni otrzymali błogosławieństwo lourdzkie, a po nim – sakrament namaszczenia chorych.

Z uwago na fakt, iż biskupi posługujący w Diecezji Rzeszowskiej są zapraszani do wielu placówek medycznych i opiekuńczych – obchody Dnia Chorego wykraczają poza ramy tego szczególnego dnia. Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej celebrował Msze św. oraz spotkał się z chorymi i pracownikami służby zdrowia w Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku k. Rzeszowa, w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie (ul. Załęska), w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 Rzeszowie oraz w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Wśród odwiedzonych przez Biskupa Jana Wątrobę placówek były więc zarówno największe szpitale na Podkarpaciu jak również placówki dla chorych w podeszłym wieku. O szerokim spektrum ośrodków, do których pasterz Kościoła rzeszowskiego zaniósł swoje błogosławieństwo świadczy fakt, że wśród nich były placówki prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku) jak również przez instytucje samorządowe (DPS na ul. Załęskiej w Rzeszowie).

Biskup Kazimierz Górny przeżywał Dzień Chorego, modlił się z chorymi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Głogowie Małopolskim, Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie i Hospicjum w Rzeszowie. Dwa pierwsze ośrodki są prowadzone przez rzeszowską Caritas. Opiekę znajdują w nich osoby ciężko chore, wymagające całodobowej opieki. Natomiast Hospicjum w Rzeszowie – to podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu całodobowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej, w którym opieką medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną objęci są chorzy, których schorzenie nie reaguje na terapię przyczynową. Podmiotem

Biskup Edward Białogłowski odwiedził chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Górnie. Placówka ta przeznaczona jest dla osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samoopieki.

Każde spotkanie z ludźmi chorymi było dla nich wielkim przeżyciem i radością płynącą z faktu, że pasterz diecezjalnego Kościoła przychodzi do nich z dobrym słowem, modlitwą i błogosławieństwem.

W innym placówkach medycznych, a także we wszystkich parafiach – miejscowi duszpasterze zorganizowali okolicznościowe nabożeństwa dla chorych.