Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > 330 uczestników rekolekcji dla Parafialnych Zespołów Caritas

Na co dzień angażują się w pomoc ubogim w parafiach. Odwiedzają chorych, przygotowują świąteczne paczki, przeprowadzają zbiórki do puszek, rozprowadzają świąteczne świece i baranki… Oprócz zewnętrznej aktywności na płaszczyźnie chrześcijańskiego miłosierdzia – pamiętają również o wewnętrznej formacji.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 2 serie rekolekcji dla Parafialnych Zespołów Caritas: 3-5 marca oraz 10-12 marca br., które zostały przeprowadzone w Ośrodku w Myczkowcach przez ks. prał. Stanisława Słowika – byłego dyrektora rzeszowskiej Caritas. Wielką radością dla licznie zgromadzonych delegacji z większości parafii Diecezji Rzeszowskiej był udział we Mszy św. celebrowanej przez pasterzy Diecezji Rzeszowskiej (w I serii – przez Biskupa ordynariusza Jana Wątrobę, w II serii – przez Biskupa Edwarda Białogłowskiego).

Rekolekcjonista – ks. Stanisław Słowik – dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem służby ubogim i prowadzenia dzieła Caritas. Nawiązywał do ważnych wydarzeń z 30-letniej historii Diecezji Rzeszowskiej oraz Caritas, ukazywał postaci świętych i błogosławionych, przypominał, że „chrześcijaństwo i miłosierdzie – to jedno”. Nawiązując do ewangelicznej perykopy – zachęcał, aby stągwie swojego serca napełnić miłością, tak aby nasze serce, oczy, ręce, nogi były miłosierne.

W czasie rekolekcji odbyło się także spotkanie szkoleniowe, w czasie którego dyrektor Caritas – ks. Piotr Potyrała oraz s. sekretarz Agata Jakieła przedstawili bieżące sprawy dotyczące działań pomocowych. Nie zabrakło również czasu na wspólne spotkania przy kawie i integrację oraz wymianę doświadczeń.

W dwóch seriach rekolekcji wzięło udział 330 członków Parafialnych Zespołów Caritas z Diecezji Rzeszowskiej.


I seria rekolekcji – ZAPRASZAMY do galerii