Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Poświęcenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Caritas dla chorych w Chmielniku

Nie zawsze jest możliwość, aby obłożnie chory człowiek mógł być pielęgnowany w domowym środowisku. Nie jest łatwo natomiast znaleźć miejsce w specjalistycznych ośrodkach, ponieważ kolejki oczekujących są długie. Chcąc przyjść z pomocą chorym oraz ich rodzinom – Caritas Diecezji Rzeszowskiej uruchomiła Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Chmielniku k. Rzeszowa. Jest to profesjonalna placówka, w której jest realizowana z sercem opieka nad osobami chorymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względu na poważne schorzenia ogólnoustrojowe oraz ogólny stan zdrowia wymagają opieki medycznej, pielęgniarskiej, a także pomocy przy codziennych czynnościach.

Zakład powstał na bazie wydzielonej kondygnacji budynku Domu Pomocy Społecznej. Została ona poddana gruntownemu remontowi, a następne została wyposażona w potrzebny do funkcjonowania sprzęt. Finalnym etapem było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów i fizjoterapeutów oraz podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

27 marca 2023 r. ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej biskup Jan Wątroba dokonał poświęcenia nowej placówki rzeszowskiej Caritas w Chmielniku – Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. bł. Hanny Chrzanowskiej. Biskup podziękował także za realizację tak potrzebnej misji miłosierdzia wobec chorych. Kontekst utworzenia ośrodka dla chorych przedstawiła Anita Drążek – kierownik ZP-O oraz Rafał Kozicki – odpowiedzialny za sprawy medyczne w Caritas. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w utworzenie tak potrzebnej placówki, w szczególny sposób dziękując Rafałowi Kozickiemu za jego olbrzymie zaangażowanie. Wielką radością dla 25 pacjentów nowej placówki były odwiedziny Biskupa Rzeszowskiego w poszczególnych salach, połączone z modlitwą i rozmową.