Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Dzień Dobra z wolontariuszami, darczyńcami i potrzebującymi

W ramach Tygodnia Miłosierdzia – 21 kwietnia 2023 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała Dzień Dobra. Chociaż każdy dzień jest właściwy, aby czynić dobro i pomagać innym, to jednak ten szczególny „Dzień Dobra” jest okazją, aby dziękować ludziom, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym, a także aby również w tym dniu wesprzeć bliźnich w potrzebie. W związku z tym – rzeszowska Caritas zorganizowała spotkanie pracowników, wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, darczyńców oraz osób potrzebujących, w tym seniorów korzystających z programu Caritas Polska realizowanego w partnerstwie z Fundacją Biedronki „Na codzienne zakupy”. Honorowym uczestnikiem spotkania była Anna Kęzik – wiceprezes Fundacji PGE.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, który rozpoczął spotkanie modlitwą, a następnie naświetlił kontekst Tygodnia Miłosierdzia oraz sensu angażowania się w pomoc bliźnim. Wiceprezes Fundacji PGE Anna Kęzik opowiedziała o wspieraniu inicjatyw służących lokalnym społecznościom oraz o współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Siostra Agata Jakieła przypomniała o skali pomocy dla seniorów w ramach kart „Na codzienne zakupy”. Centralnym momentem spotkania było przekazanie wszystkim jego uczestnikom pakietów z pomocą ufundowanych przez Fundację PGE. Natomiast na zakończenie spotkania – ks. Piotr Potyrała wręczył Annie Kęzik jubileuszową statuetkę jako wyraz wdzięczności za bardzo dobrą współpracę.