Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > Dzień Dobra i zakończenie Tygodnia Miłosierdzia w Przybówce

Na co dzień odwiedzają chorych, przygotowują paczki z pomocą dla ubogich, wspierają księdza proboszcza w pomaganiu potrzebującym. To wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas. Obchodzony na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia „Dzień Dobra” stał się okazją do podziękowania wolontariuszom za tak wielkie zaangażowanie.

W parafii Przybówka (dekanat frysztacki) takie świętowanie odbyło się w III Niedzielę Wielkanocną – z udziałem dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotra Potyrały. Najważniejszym elementem świętowania była Msza św., podczas której w homilii ks. Piotr docenił zaangażowanie parafii Przybówka w pomoc potrzebującym: za udział w programie „Rodzina Rodzinie”, za przekazane na rzecz ofiar wojny na Ukrainie paczki pomocowe z żywnością i środkami czystości, za złożoną przez dzieci jałmużnę wielkopostną oraz za udział we wszystkich akcjach pomocowych organizowanych przez centralę Caritas. Kaznodzieja powiedział: „Bogu niech będą dzięki za Wasze świadectwo wiary i miłości, za Wasze zaangażowanie w Caritas… Choć Wasza parafia nie należy do największych – to jednak z pewnością należy do najbardziej zaangażowanych! Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas, zaangażowani parafianie i czuwający nad wszystkim ksiądz proboszcz – razem czynicie tyle dobra!” Natomiast proboszcz parafii Przybówka – ks. kan. Grzegorz Wojnar podziękował rzeszowskiej Caritas za pomoc, która wiele razy docierała również do członków parafii.

Po Mszy św. odbyło się również spotkanie z członkami Parafialnego Zespołu Caritas  przy świątecznym stole, a także odwiedziny rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

ks. Grzegorz Wojnar


Zapraszamy do galerii