Banner Unia Europejska
Home > Akcje > XXIX Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny

Od 1992 r. w Rzeszowie organizowane są coroczne Sejmiki Rehabilitacyjne. Ich celem jest promowanie idei i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im jak najpełniejszego  uczestnictwa w życiu społecznym. Twórcą Sejmików był prof. Andrzej Kwolek, do którego z czasem dołączył Caritas Diecezji Rzeszowskiej z ówczesnym dyrektorem ks. Stanisławem Słowikiem. Jednym z wielkich owoców Sejmiku jest Regionalny Ośrodek Rehabillitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

24 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie po 4-letniej przerwie spowodowanej pandemią i wojną na Ukrainie został zorganizowany 29. Sejmik Rehabilitacyjny. Został on poświęcony problematyce rehabilitacji zawodowej i społecznej, jak również medycznej.

Słowo modlitwy oraz wprowadzenia do licznie zebranych uczestników Sejmiku skierował ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej biskup Jan Wątroba. Głos zabrał również dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała, naświetlając kontekst powrotu do tradycji organizowania Sejmików przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W obecnej edycji do grona współorganizatorów – oprócz Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Konsultanta ds. Rehabilitacji i Fundacji Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rzeszowie dołączyli: Centrum Medyczne Medyka oraz Fundacja Optea.pl.

Centralną częścią Sejmiku były 2 dyskusje panelowe: „Rola administracji publicznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” (uczestnicy: wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Miasta Rzeszowa Andrzej Burnat, doktor Ewa Leniart-Domka) oraz „Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy” (dyrektor PFRON – Maciej Szymański, dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka, dyrektor WTZ – Barbara Święch-Bober, dr Stanisław Mazur, Jacek Tabisz). Bardzo ważne były również postulaty osób z niepełnosprawnością oraz rodziców chorych dzieci.

W spotkaniu wzięli udział posłowie, senatorowie, przedstawiciele województwa podkarpackiego, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek rehabilitacyjnych oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.