Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > Jubileusze Parafialnych Zespołów Caritas

8 maja 1992 r. Biskup Kazimierz Górny powołał do istnienia Caritas Diecezji Rzeszowskiej, mianując jej dyrektorem ks. Stanisława Słowika. To dzieło miłosierdzia kontynuuje obecny ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Biskup Jan Wątroba.

Na przestrzeni tego czasu diecezjalna Caritas daje świadectwo ewangelicznej miłości, niosąc pomoc ubogim, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, bezrobotnym, uzależnionym, poszkodowanym wskutek nieszczęśliwych zdarzeń (powodzie, pożary, osuwiska). Rzeszowska Caritas pomaga instytucjonalnie (przez prowadzone placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny w Myczkowcach, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Stacje Opieki Caritas, świetlice dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu medycznego) oraz indywidualnie, wspierając ludzi w trudnej sytuacji.

Świadczenie pomocy odbywa się we współpracy z parafiami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto, Caritas realizuje programy pomocowe, korzystając z projektów rządowych oraz europejskich. Wypełnianie ewangelicznej misji miłosierdzia odbywa się dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników Caritas oraz wolontariuszy: członków Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, Caritas Academica, a także dzięki darczyńcom, wspierającym dzieła pomocowe.

Okazją do wyrażenia wdzięczności za świadectwo wiary i czyny chrześcijańskiego miłosierdzia są jubileusze Parafialnych Zespołów Caritas. Jest to okazja do modlitwy, a także podziękowania miejscowym duszpasterzom i członkom grup Caritas za ich codzienną posługę na rzecz potrzebujących. W ostatnim czasie – uroczyste dziękczynienie odbyło się m. in. w parafii Przybówka, Nowa Wieś k. Rzeszowa, Gorlice – św. Jadwigi oraz Łowisko.


Zapraszamy do galerii