Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Dzień Dziecka – z podopiecznymi SOSW w Strzyżowie i rzeszowską Caritas

Chociaż na co dzień nie brakuje tam radości, to 1 czerwca 2023 r. był dla 86 dzieci – podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie dniem szczególnej radości. Od wczesnego ranka zarówno uczniowie jak i ich rodzice oraz nauczyciele na czele z panią dyrektor Beatą Potworą czuli wyjątkową atmosferę Dnia Dziecka. Wszyscy uczestniczyli w przygotowanych zabawach, zajęciach sportowych, muzycznych i integracyjnych.

W tak radosne świętowanie Dnia Dziecka w Strzyżowie włączyła się Caritas Diecezji Rzeszowskiej, której dyrektor – ks. Piotr Potyrała przybył na spotkanie z dziećmi z niepełnosprawnością. Podczas spotkania ks. Piotr wyraził wdzięczność za atmosferę, jaka panuje w tym Ośrodku oraz za troskę o jego podopiecznych. Najwięcej radości przyniosło przekazanie dzieciom „pudełek szczęścia”. W każdym z nich – dzieci znalazły słodycze, maskotki, książki, przybory szkolne.

Oprócz spotkania w Strzyżowie – Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekaże „pudełka szczęścia” chorym dzieciom przebywającym w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie, a także innym dzieciom z rodzin doświadczających trudności. Łącznie – prezenty trafią do 500 dzieci.