Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Trwa wakacyjna akcja Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla dzieci

Od 29 czerwca w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach trwa wakacyjna akcja dla dzieci. W I turnusie wzięło udział prawie 200 dzieci z Polski oraz z Ukrainy. Aktualnie trwa drugi turnus, a przed nami jeszcze – kolejne 3 turnusy.

Udział w wakacyjnym wypoczynku jest dla dzieci wielką radością, ponieważ każdy dzień jest wypełniony zabawami, konkursami, wycieczkami, spotkaniami z zaproszonymi gośćmi. Dzieci wraz z opiekunami codziennie uczestniczą także we Mszy św.

Można wesprzeć to wielkie przedsięwzięcie – przez wpłatę na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 – z dopiskiem „wakacje”.