Banner Unia Europejska
Home > Akcje > III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych z rzeszowską Caritas

„Ich obecność w rodzinach i wspólnotach jest cenna, daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, w którym strzeże się korzeni” – przypomniał Ojciec św. Franciszek w Orędziu na III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

Z tej okazji Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 22 lipca 2023 r. spotkanie dla seniorów z Jasła i okolic. Wśród nich były także osoby w kryzysie bezdomności oraz seniorzy korzystający z programu Caritas Polska realizowanego w partnerstwie z Fundacją Biedronki „Na codzienne zakupy”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w jasielskim kościele farnym, której przewodniczył dyrektor rzeszowskiej Caritas ks. Piotr Potyrała, a koncelebrowali ją: ks. Zbigniew Irzyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle i dziekan dekanatu Jasło-Wschód oraz ks. Łukasz Hendzel – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Jaśle. W kazaniu dyrektor Caritas powiedział m.in.: „Choć dzisiejszy świat boi się starości, ucieka przed nią – to jednak w starości można więc być szczęśliwym. Pan Bóg nam mówi, że długie życie i związana z nim starość jest błogosławieństwem. (…) Błogosławiona rodzina, która szanuje swoich dziadków! Tak, bo to często babcia i dziadek – nie tylko opiekują się wnukami, ale również uczą je wiary. Często właśnie babcia i dziadek są tymi, którzy swoim wnukom najpierw pokazują Jezusa na obrazkach, potem razem z nimi klękają, uczą je znaku krzyża, słów modlitwy „Aniele Boży” czy „Ojcze nasz”, prowadzą do kościoła…”.

Po Mszy św. prawie 100 uczestników spotkania udało się do pobliskiej auli, gdzie rozpoczęła się druga część spotkania. W radosnej atmosferze spożyli obiad, a następnie cieszyli się wspólnymi rozmowami i wspomnieniami. Do zebranych seniorów słowa wdzięczności skierował m.in. burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz ks. Zbigniew Irzyk i s. Agata Jakieła. Miłą niespodzianką było przekazanie każdemu z uczestników paczki z bogatą zawartością.