Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Ponad 700 osób na wakacyjnych koloniach Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej od wielu lat w czasie wakacji organizuje kolonie dla dzieci. Podobnie jest w 2023 r. Aktualnie trwa ostatni – V turnus, w czasie którego 17 sierpnia w Myczkowcach odbyło się spotkanie podsumowujące wakacyjną akcję pomocową. Wzięli w nim udział: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, któremu towarzyszył sekretarz ks. dr Dominik Kiełb i dyrektor rzeszowskiej Caritas ks. Piotr Potyrała, a także wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, komendant wojewódzki Policji z Rzeszowa, komendant powiatowy Policji z Leska, komendant Inspekcji Transportu Drogowego, delegat Rycerzy Kolumba, kierownicy wakacyjnych turnusów oraz przyjaciele i darczyńcy Ośrodka w Myczkowcach.

Zaproszeni goście spotkali się z dziećmi uczestniczącymi w V wakacyjnym turnusie. Wszystkich powitał dyrektor Ośrodka – ks. prał. Bogdan Janik. Następnie dzieci zaprezentowały przedstawienie, przypominające znaczenie dobroci, wrażliwości oraz miłości rodzinnej. Wszyscy zaproszeni goście wyrazili wdzięczność osobom i instytucjom, wspierającym Caritas Diecezji Rzeszowskiej i umożliwiającym zorganizowanie wakacji dla tak dużej liczby dzieci (darczyńcy indywidulani, parafie, Caritas Polska, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, WORD Krosno, WORD Rzeszów, Rycerze Kolumba, Nowiny Polska Press, Hurtownia ANIA, firma JANIPEK z Trzebowniska). Na zakończenie spotkania modlitwą i pasterskim błogosławieństwem objął wszystkich Biskup Jan Wątroba, który również wręczył wszystkim wolontariuszom okolicznościowe dyplomy i pamiątki.

Z wypoczynku korzystały dzieci z wielu parafii Diecezji Rzeszowskiej, a także dzieci wskazane przez ośrodki pomocy społecznej, Kuratorium Oświaty. Uczestnikami kolonii były także dzieci z Ukrainy – zarówno te przebywające w Polsce jak i zza wschodniej granicy (m.in. z Kamieńca Podolskiego i Doliny).

Nad bezpiecznym i ciekawym przebiegiem kolonii czuwali pracownicy Ośrodka Caritas na czele z ks. Bogdanem Janikiem oraz kierownicy, wychowawcy, kapelani, lekarze, pielęgniarki i wolontariusze, a także instytucje: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Rzeszowa i Krosna, Polski Związek Motorowy, Automobil Rzeszowskie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie , Komenda Powiatowa Policji w Lesku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Projektor”, Ratownicy Marzeń.