Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór uczestników do projekt „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach – kontynuacja”, realizowanego w Myczkowcach.

Oferowane wsparcie:
1.  dzienny pobyt w DDP (m.in. opieka, transport, posiłki, rehabilitacja, zajęcia ruchowe, muzyczne, terapia zajęciowa) dla 30 osób lub
2.  opieka środowiskowa w miejscu zamieszkania, zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb uczestnika dla 9 osób.

Wnioski można składać w Biurze Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach, budynek nr 8, pok. nr 5, OWR Caritas, Myczkowce 10A, gmina Solina, powiat leski, tel. 134618370 w. 37 lub pocztą. W razie potrzeby możliwa jest również pomoc personelu projektu w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej w miejscu zamieszkania.          

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu oraz z ośrodka pomocy społecznej, w przypadku posiadania również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Pierwszy nabór trwa od 22 września 2023 do 28 września 2023 r.  lub do wyczerpania ilości miejsc. Po terminie pierwszego naboru wnioski można składać w trybie ciągłym. Kandydaci zostają umieszczeni na liście rezerwowej i przyjmowani w momencie zwolnienia się miejsca.

Placówka dzienna oferuje: transport, wyżywienie (śniadanie i obiad), rehabilitację oraz terapię zajęciową w pięknym miejscu, w miłej atmosferze.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 39 uczestników projektu, czyli: osób starszych (60+) i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 9 opiekunów faktycznych, czyli osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób potrzebujących, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i wsparcie opiekunów faktycznych w opiece domowej, na terenie powiatu leskiego, w okresie 01.10.-31.12.2023.

Formularze rekrutacyjne oraz regulamin do pobrania poniżej: