Banner Unia Europejska
Home > Placówki > DDP "Ochronka dla Seniora" w Zagorzycach > Rekrutacja do projektu ,,Usługi opiekuńcze Caritas w powiecie rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i jasielskim’’.

Obecnie trwa rekrutacja do nowego projektu ,,Usługi opiekuńcze Caritas w powiecie rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i jasielskim’’.

Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach przeznaczony jest do 33 osób  potrzebujących opieki lub wsparcia w życiu codziennym z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W dni powszednie od 7:30 do 15:30 w DDP w Zagorzycach oferowane jest: opieka, wsparcie oraz terapia zajęciowa. Zapewnione jest wyżywienie, transport,  wparcie psychologa oraz fizjoterapeuty. 

W załączniku formularz zgłoszeniowy, który wypełniony w formie papierowej, kompletny można składać osobiście lub listownie w Dziennym Domu Pomocy w Zagorzycach 136, 39-126 Zagorzyce od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 887 788 170

Link do  formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/document/d/1GkpNNBHyjtF3sD6SjaVGTvZ6gD_vjrRc/edit?usp=sharing&ouid=109178635218432581382&rtpof=true&sd=true

W ramach projektu  oferujemy:   USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  dla 27 osób.  Usługi te kierowane będą do osób z powiatów:

  • rzeszowskiego,
  • ropczycko-sędziszowskiego
  • i jasielskiego,

które  z uwagi na samotność, niepełnosprawność oraz brak możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny w życiu codziennym wymagają opieki lub wsparcia w  funkcjonowaniu oraz wypełnianiu ról społecznych.

Osoby z powiatu ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać informację w Dziennym Domu Pomocy w Zagorzycach 136, 39-126 Zagorzyce od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 887 788 170.