Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Rodziny wielodzietne

Troska o rodziny jest jednym z priorytetowych zadań Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Weekendowe spotkania rodzin wielodzietnych.

Rzeszowska Caritas od 1998 roku realizuje w swoim Ośrodku w Myczkowcach spotkania dla rodzin wielodzietnych. Co roku w listopadzie odbywa się co najmniej jedno spotkanie dla ok. 200 ludzi. Ideą tych spotkań jest obecność obydwojga rodziców i dzieci. Bywa, że jedna rodzina to kilkanaście osób.

Caritas ma świadomość, że rodziny te nigdzie razem nie wyjeżdżają. Dojazd i pobyt jest na koszt Caritas. Rodziny te wracając otrzymują materialne wsparcie w odzież, żywność, buty i środki czystości.

Czas pobytu wypełniony jest spotkaniami ze specjalistami (psycholog, pedagog, specjalista od uzależnień, duszpasterz itp.) Takie spotkania odbywają się oddzielnie dla rodziców i warsztaty dla młodzieży. Dzieciom zapewnia się godziwe rozrywki z nagrodami. Za każdym razem do rodzin przybywa ks. biskup który na zakończenie Eucharystii udziela każdej rodzinie błogosławieństwa.

Caritas w organizowaniu spotkań jest wspierana przez Zarząd województwa i MOPS Rzeszów.