Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Akcja ogólnopolska zrodziła się na zebraniu księży dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach, w 1994 r., któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Początkowo, jeszcze w 1993 roku akcja nosiła nazwę „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Symbolem akcji była świeca z napisem Caritas – miała ona stać na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. W tym samym, 1994 roku postanowiono, że dochód ze sprzedaży świec przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach. Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem wiernych. Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.

W 1997 roku do akcji Caritas z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja. Ekumenizm akcji podkreśla również tegoroczne hasło – „Miłosierdzie jest jedno”.

Światło świec zachęca Polaków, by zaprosili do swojego domu najbardziej bezbronnych i najbiedniejszych ludzi potrzebujących naszej pomocy – dzieci. W akcję włączają się wszystkie diecezje w Polsce.