Banner Unia Europejska
Home > Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

  Celem  programu jest:

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwijanie samodzielności osób                        z niepełnosprawnościami w codziennym życiu poprzez nabycie wiedzy i nawyków efektywnego, społecznego spędzania wolnego czasu.

Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące następujące powiaty: m. Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski oraz gorlicki tj.:

 

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

W ramach programu oferujemy POMOC ASYSTENTA w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • pełnieniu ról społecznych związanych z czynnościami dnia codziennego

Efektem programu będzie:

zwiększenie zaradności osobistej i życiowej osób z niepełnosprawnościami poprzez nabycie kompetencji społecznych takich, jak: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne motywowanie do działania, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, aktywne spędzanie czasu wolnego.

Ilość miejsc ograniczona!!!

 kontakt: tel. 510 787 074                                             e-mail: asystent@caritas.rzeszow.pl

 

Karta zgłoszenia

Zał.1  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU

Zał. nr. 2  OŚWIADCZENIE

zał. nr 3  OŚWIADCZENIE