Banner Unia Europejska
Home > Dzieci > Kolonie i zimowiska

Podobny obraz

Od 1993 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, a także dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków specjalnych. Pierwsza kolonia miała miejsce w Dębowcu. Od 1994 roku kolonie i zimowiska organizowane są we własnym Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach.

Po pełnym uruchomieniu i dokonanych modernizacjach z kolonii korzysta po 250 dzieci na sześciu, siedmiu 10-dniowych turnusach.

W okresie zimowym odbywają się dwa tygodniowe turnusy wypoczynku. Prowadzący kolonie: kierownicy, wychowawcy, kadra medyczna, księża, klerycy i studenci są wolontariuszami.

Na organizowanie tego wypoczynku Caritas szuka środków w Kuratorium, Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Polityki Społecznej. Wsparcia akcji udzielają także indywidualni darczyńcy i zakłady pracy. Kolonię ubogaca owocna współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Ośrodek posiada własną stadninę konną z której korzystają dzieci. Ubogaceniem odpoczynku jest także własne Mini – Zoo oraz od 2007 roku Centrum Ekumeniczne.