Banner Unia Europejska
Home > Dzieci > Święty Mikołaj

Święty Mikołaj był biskupem Miry i w ikonografii przedstawiany jest w infule na głowie i z pastorałem w ręku. W rocznicę jego śmierci, 6 grudnia, obchodzimy Mikołajki. – dzień obdarowywania się prezentami.

Od 1992 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy współpracy z MOPS Rzeszów, a w następnych latach z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta organizuje spotkania ze św. Mikołajem dla 1200 dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Miejscem spotkania jest obiekt Filharmonii Rzeszowskiej.

Od 1995 roku (w tym roku zostało powołane pierwsze w Polsce Szkolne Koło Caritas przy II LO w Rzeszowie), to uczniowie SKC tej szkoły przygotowują specjalny program.

Co roku nowy napisany przez jednego z uczniów.

Chcemy, by dzieci nie przychodziły tylko po wartościową paczkę, lecz by przekazanemu darowi towarzyszyło odpowiednie przesłanie. Przesłanie to potwierdza także rokrocznie drukowany duży obrazek z odpowiednim tekstem, jako wiązanka duchowa na cały rok, bo to przez postawę św. Mikołaja Chrystus litował się nad ludźmi, to przez zachowania tak wielu dziś Jezus raduje i cieszy nie tylko dzieci, starszych, chorych, zakochanych.

Podobne obchody św. Mikołaja odbywają się w okręgach Caritas.