Banner Unia Europejska
Home > Ośrodki

Centrum Promocji Obszarów NATURA 2000 w Budach Gł.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje w swoim Ośrodku w Budach Głogowskich program „Natura 2000”. Służy on zarówno edukacji i promocji postaw ekologicznych jak również wypoczynkowi i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które przez kontakt z przyrodą oraz udział w warsztatach o tematyce ekologicznej uczą się lepiej rozumieć procesy zachodzące w środowisku, kształtują w sobie wrażliwość na otaczający nas świat roślin i zwierząt, a także uczą się samodzielności i zachowań społecznych.

Ofertę Centrum stanowią następujące formy pobytu i zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: „zielone szkoły”, pobyty jednodniowe dzieci i młodzieży szkolnej, wykłady, warsztaty, pokazy, konkursy, wystawy, festyny, pikniki, zawody sportowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Promocji Obszarów NATURA 2000 w Budach Głogowskich.

CENTRUM W BUDACH GŁOGOWSKICH

Budy Głogowskie 836 A

36-060 Głogów Małopolski

tel. 17 851 91 93

e-mail: biuro@caritasrzeszow-natura2000.pl

www.caritasrzeszow-natura2000.pl

ks. dr Piotr Potyrała

tel. 506 656 897

e-mail: piotrpot@onet.eu


Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach

Znalezione obrazy dla zapytania myczkowce caritas

Ośrodek w szczególny sposób służy dzieciom z rodzin biednych, niepełnosprawnym, dzieciom z Ukrainy i Białorusi oraz osobom indywidualnym.

Zapraszamy do oglądania stron WWW poświęconych prezentacji Ośrodka i form jego działalności.

http://www.myczkowce.org.pl