Banner Unia Europejska
Home > Programy > „Dorastanie z Caritas II”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim nr S-.946.7.23.2021/T z  dnia  20 maja 2021 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej z obszaru działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2021 r. pn. „Dorastanie z Caritas II”.

W każdej z 4 świetlic  Wsparcia dziennego „Dorastanie z Caritas” w Ropczycach, Trzcianie, Niedźwiadzie i Wielopolu Skrzyńskim organizowany jest:

trening ogólnorozwojowy z elementami bezpieczeństwa –  zajęcia z zakresu budowania sprawności fizycznej i odporności, rozwijające u dzieci możliwości motoryczne (wprowadzanie i wykorzystywanie elementów z różnych dyscyplin sportowych np. nartorolki, akrobatyka, crossfit dla dzieci), kształtowanie u dzieci prawidłowego przetwarzania, porządkowania i reagowania na bodźce zmysłowe, niezbędne do prawidłowego, zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie pt. „Życiowe ABC- wiem, dbam i zapobiegam”. W ramach treningu zorganizowane zostaną również spotkania z przedstawicielami zawodów pt. „Mamo, Tato wiem kim będę”.

trening kompetencji społecznych i profilaktyka nowych uzależnień – zajęcia z zakresu kształtowania niezbędnych kompetencji dla funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka, pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży, stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i spontaniczności, pomysłowości, twórczego myślenia i samodzielności pt. „Od skrytości do otwartości”.  Dzieci i młodzież mają możliwość we współpracy z trenerem samodzielnego przygotowania i poprowadzenia zajęć dla kolegów i koleżanek aby wzmocnić wiarę we własne możliwości  oraz pobudzić twórcze myślenie, kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadanie.   W ramach treningu wprowadzone zostaną również elementy Treningu Zastępowania Agresji  oraz   zajęcia i warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od nowych technologii, social mediów pt.” Bądź sobą – nie daj się nałogom”. 

edukacja patriotyczna, obywatelska i globalna – warsztaty i zajęcia pt: „Kto Ty jesteś – Polak mały” mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych, włączanie dzieci  i młodzież w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym z elementami kulturoznawstwa, tradycji lokalnych, kształtowanie postaw proekologicznych, zdrowotnych, zwiększanie świadomości dotyczących zmian klimatycznych, rozwijanie wiedzy dotyczącej czynników wpływających na życie ludzi w różnych regionach świata, poruszanie tematyki związanej z odpowiedzialną konsumpcją, tworzenie zielonego kącika, kącika wiedzy. W ramach tych zajęć prowadzone są warsztaty tematyczne tj. dziennikarsko-fotograficzne pt: ”Młody reporter w wielkim świecie” , artystyczno-rękodzielnicze „Ja Artysta czemu NIE”.

 

Mamy jeszcze wolne miejsca ZAPRASZAMY do kontaktu i udziału w zajęciach:

Świetlica Wsparcia Dziennego w Ropczycach tel. 887 788 603

Świetlica Wsparcia Dziennego w Trzcianie tel. 887 788 605

Świetlica Wsparcia Dziennego w Niedźwiadzie tel.  887 788 601

Świetlica Wsparcia Dziennego w  Wielopolu Skrzyńskim tel. 887 788 602


Rzeszów, 05.10.2022 r.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  informuje o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w ramach Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”

 • w Niedźwiadzie,
 • Ropczycach,
 • Trzcianie
 • Wielopolu Skrzyńskim.

Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. W ramach każdej świetlicy zapewniamy:

 • pomoc w nauce,
 • udział w zajęciach „Świetlicowe podróże małe i duże” oraz „Przyłapani na dobrymsłowie/ uczynku”
 • wyjazdy do kina i na basen
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży
 • poczęstunek
 • wspólną zabawę i integrację.

 Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel.:  

 • Świetlica Ropczyce tel  887 788 603
 • Świetlica Trzciana tel.  887 788 605
 • Świetlica Niedźwiada tel.  887 788 601
 • Świetlica Wielopole Skrz. tel. 887 788 602.

Działalność świetlicy w Ropczycach i Niedźwiadzie i Wielopolu Skrzyńskim finansowana jest ze środków Wojewody Podkarpackiego oraz środków Fundacji PGE.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w czasie wolnym od zajęć szkolnych !