Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Pomagamy na 100 > „WESOŁE WAKACJE”

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zorganizujemy wypoczynek wakacyjny w formie 10 dniowej kolonii katolickiej w miesiącu w lipcu  (17-26.07). Projekt obejmie łącznie 40 dzieci i 10 opiekunów.  Działania projektowe będą aktywizacją dzieci i młodzieży, poprzez kształcenie i promocję kompetencji obywatelskiego patriotyzmu. Pokierujemy ich rozwojem bio-psycho-społecznym w taki sposób, aby stali się mocną jednostką, działającą twórczo i nie bojącą się podejmować nowych wyzwań. Stawiającą sobie cele i dążącą do ich realizacji. Beneficjenci staną się aktywnymi obywatelami, czującymi się członkami danej społeczności-rodziny, grupy rówieśniczej, lokalnej i obywatelami Państwa Polskiego. Kolonia będzie mieć charakter katolicki. Edukacja społeczna będzie wiązać się ze zmianą postaw społecznych oraz promocją wartości duchowych. W czasie pobytu na kolonii beneficjenci będą objęci całodobową opieką poprzez wykwalifikowaną kadrę wychowawców opiekunów, kierownika wypoczynku letniego, służbę medyczną oraz kapelana. Wymiar katolicki kolonii obejmował będzie możliwość codziennego uczestnictwa w  Mszach Świętych, rozważania Pisma Świętego, prezentacji właściwych postaw młodego chrześcijanina oraz otrzymanie wsparcia emocjonalnego i duchowego. Pozwoli to na poznanie dzieciom i młodzieży zakresu działań Caritasu oraz przyszłościowo umożliwi zaangażowanie się w akcje  katolickie, Szkolne kola Caritas czy podjęcie wolontariatu, itp.

Zajęcia projektowe  umieszczone zostaną w blokach tematyczno –zadaniowych:

Integracja- spotkania integracyjne, zabawy z kręgu Klanzy, połączone z zajęciami treningu kompetencji społecznych, z nastawieniem na kształcenie i promocje kompetencji obywatelskich i patriotycznych. Uczestnicy poprzez integracje wzmocnią swoją osobowość. Budując zaufanie nauczą się poprawnej komunikacji. Opanowania negatywnych emocji, likwidacji napięć w relacjach z innymi. Nauczą się pracy nad sobą i pracy zespołowej. Dzięki temu chętniej włączą się w proponowanie działania lokalne.

Promocja zdrowego ruchu– to zajęcia promujące zdrowy styl życia poprzez aktywizacje fizyczną i sportową. Zorganizujemy dzień rozgrywek sportowych. Odbędą się mecze siatkówki, biegi, rozgrywki półkrzyków stołowych, ping-ponga, dla najmłodszych wyścigi rzędów, hula-hop, skakanka, itp). Będziemy promować piesze wycieczki po okolicy. Pokażemy piękno naszego kraju w wycieczkach pieszych w otulinie BPN oraz wycieczce autokarowej na Solinę. Pokażemy florę i faunę Bieszczad w sali edukacji przyrodniczej. Zorganizujemy spotkanie z przewodnikiem górskim, który opowie o pięknie krainy geograficznej Bieszczadów.

Rozbudzanie pasji i zainteresowań młodych ludzi odbędzie się poprzez zajęcia artystyczne, rozwijające hobby, pobudzające zainteresowania, pokazujące sposoby aktywizacji czasu wolnego. Dające receptę jak nie powielać złych nawyków z środowisk domowych. Beneficjenci wybiorą spośród:

  • warsztaty muzyczno-rytmicznych, w których przypomnimy narodowe tańce i pieśni patriotyczne. Dzieci na nowo poznają Hymn Polski i jego znaczenie semantyczne.
  • warsztaty plastyczne w tematyce „Piękna Polska” – to poznanie zabytków, miast, słynnych pomników, atrakcji turystycznych, krain geograficznych.
  • warsztaty sztuki ludowej z zakresu bibułkarstwa i dekoratorstwa przedmiotów użytkowych.

Kształcenie postaw odpowiedzialności za siebie i innych. Blok zajęć edukacyjnych o zasadach postępowania warunkującego bezpieczeństwo własne i innych. Realizacje zadania wspomogą przedstawiciele ITD, policji, straży pożarnej i WORD. Zorganizujemy zajęcia udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu pieszym i drogowym oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie praktycznie utrwalimy wiadomości.

Lekcja historii to zajęcia edukacyjne, prowadzone przez historyków IPN. Wykłady przypomną m.in. Tematykę Droga do Niepodległość. Etapy rodzenia się Polskości- Historia Godła i Flagi Polski. Pojawią się także warsztaty- Gry historyczne IPN-Znaj Znak, Dywizjon 303 i 111, Pamięć 39, które utrwalą zdobyte wiadomości.

To kompleksowe wsparcie – aktywizacja obywatelska – będzie realizowane w Ośrodku Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.