Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt „Praca Rozwój Przyszłość”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ZAPRASZA

do udziału w projekcie „Praca Rozwój Przyszłość”

Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0017/19

do Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.12.2022

Udział w CIS jest bezpłatny !!!

Rekrutacja trwa!

Ilość miejsc ograniczona!

Kto może zostać uczestnikiem zajęć w CIS ?

MIESZKAŃCY POWIATU ROPCZYCKO- SĘDZISZOWSKIEGO

OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE, W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUB MATERIALNEJ, NIEPEŁNOSPRAWNE, W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ,

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Co oferujemy?

W ramach zajęć w CIS proponujemy Uczestnikom kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, grupowe poradnictwo prawne
  • reintegrację zawodową indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu w jednym z czterech warsztatów:

– gastronomicznym

– usługowo-ogrodniczym z florystyką i organizacją imprez okolicznościowych

– ogólnogospodarczym

– animacyjno-opiekuńczym

Dlaczego warto zostać Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej?

W ramach udziału w CIS oferujemy:

– świadczenie integracyjne równe zasiłkowi dla bezrobotnych

– premię motywacyjną

– możliwość odbycia praktyk/kursu zawodowego

– ubezpieczenie zdrowotne, NNW

– szkolenie BHP

– odzież i obuwie robocze

– badania lekarskie

– ciepły posiłek

– zwrot kosztów dojazdu

– zajęcia ze specjalistami

– indywidualną ścieżkę kariery

– przyjazną atmosferę i życzliwość

– zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności

Osoby zainteresowane udziałem

  zapraszamy na rozmowę

tel.: 887 788 606

Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach

ul. Sucharskiego 105; 39-100 Ropczyce

Chcesz zdobyć nowy zawód, doświadczenie i poznać nowych ludzi?

Zapraszamy!!!

Zobacz nas na Facebooku: Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ropczycko- sędziszowskiego w okresie 1.07.2020 – 31.12.2022 r., co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu

 

Rozeznanie cenowe – sukcesywne dostawy środków czystości i ochrony osobistej do utrzymania porządku i czystości w budynku CIS: