Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga > Grupa docelowa

Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które mieszkają w województwie podkarpackim na terenie niżej wymienionych powiatów:

 • Miasto Rzeszów
 • rzeszowski
 • kolbuszowski
 • jasielski
 • strzyżowski
 • ropczycko-sędziszowski

Ponadto muszą to być osoby niesamodzielne, u których konieczność korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego została potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, np. takim jak na poniższym obrazie:

Zaświadczenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, tzw. lekarz rodzinny) lub specjalista. Ważne jest, aby na zaświadczeniu obok pieczęci zakładu opieki zdrowotnej oraz pieczęci i podpisu lekarza znalazły się następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby, która będzie korzystać ze sprzętu
 • adres tej osoby
 • jej stan zdrowia
 • informacja, że ta osoba jest niesamodzielna i istnieje u niej konieczność korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego
 • rodzaj sprzętu, z którego ta osoba musi korzystać

Powyższe zaświadczenie służy jedynie jako przykład, ważne aby na zaświadczeniu znalazły się wszystkie wyżej wymienione informacje.

Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór upoważnienia można pobrać z naszej strony internetowej pod zakładką „Dokumenty”.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia. Należy wówczas przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie według wzoru jak powyżej.