Banner Unia Europejska
Home > Projekty > W drodze do samodzielności

Nazwa Projektu W drodze do samodzielności”

Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01

Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące województwo podkarpackie, teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Czas trwania projektu: od 15 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest usamodzielnienie życiowe 20 osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegające na uczeniu się, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnieniu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym życiu, w tym także funkcjonowanie w otwartym środowisku.

 Wsparcie w ramach projektu:

 • Usługa Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas pobytu przez okres max. 5,5 miesiąca w mieszkaniu treningowym
 • Treningi (kulinarny/komunikacyjny/ organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby/trening usprawniający i dbania o własne zdrowie/trening informatyczno-multimedialny/
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i zajęcia rozwijające umiejętności osobiste
 • Poradnictwo prawne i doradztwo zawodowe
 • Praca socjalna
 • Pikniki rodzinne

Miejsce realizacji: Ropczyce, ul. Mickiewicza 59

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Caritas Diecezji rzeszowskiej informuje o zakończeniu  realizacja projektu „W drodze do samodzielności” w którym 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego mogło nabywać i rozwijać samodzielność w ramach mieszkania treningowego.
W ramach projektu oferowaliśmy:

 • wsparcie Asystenta
 • indywidualne i grupowe treningi samodzielności
 • poradnictwo prawne
 • doradztwo zawodowe
 • pracę socjalną
 • wsparcie psychologa.

Informujemy o kontynuowaniu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w formie mieszkania treningowego w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59 .
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 17 22 18 339 lub 510 787 074.