Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Życzenia Wielkanocne

Przyjaciele Caritas!

We wspaniałych kolorach jest noc zwyciężona świtaniem. Śmierć już Chrystus zwyciężył, i więzy i grzech Zmartwychwstaniem…

Zwycięstwa w Imię Pana, bo do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni
w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej życzą:

ks.Stanisław Słowik
ks.Władysław Jagustyn
ks.Bogdan Janik
ks.Piotr Potyrała
s.Agata Jakieła