Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Rekrutacja do projektu AKTYWNY I SPRAWNY

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do II edycji projektu „Aktywny i Sprawny”
realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.

Rekrutacja przedłużona do 31 lipca 2018 r. !!!

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby z terenu województwa podkarpackiego, które są w wieku
aktywności zawodowej od 18 do 64 lat, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
i pozostają bez zatrudnienia.

Oferujemy:

  • kursy, praktyki i staże zawodowe według indywidualnych predyspozycji
  • pomoc asystenta
  • zajęcia z doradztwa komputerowego i poradnictwo psychologiczne
  • wizyty u refleksologa i na basenie w celu poprawy sprawności ruchowej
  • zajęcia z wizażu i stylizacji oraz wizyty u fryzjera i kosmetyczki

Gwarantujemy:

  • fachową i miłą obsługę specjalistów
  • stypendium za udział w kursach, praktykach i stażach
  • zwrot kosztów dojazdu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Projektu w Rzeszowie ul. Jana Styki 21,
tel. 17 852 16 58, www.caritas.pl/projekty
lub Punkcie Konsultacyjnym w Ropczycach ul. Mickiewicza 59 tel. 502 180 375,
aktywnyisprawny@wp.pl

ZAPRASZAMY !!!!