Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Odznaka honorowa dla ks.Władysława Jagustyna

Wicedyrektor Caritas, Diecezjalny Duszpasterz Rzemiosła ks. prał. Władysław Jagustyn został uhonorowany 31 lipca 2018 roku Odznaką Honorową Szablą Kilińskiego

Szablę wręczył Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie i członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Emil Kunysz w asyście członka Zarządu Izby Rzemieślniczej Kazimierza Raka


Szabla Kilińskiego

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą , inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Ksiądz prałat Władysław Jagustyn jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rzemiosła Izby Rzemieślniczej oraz Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie od 2001 r. tj. 17 lat.

W całym okresie sprawowania tej funkcji położył ogromne zasługi w zakresie integracji rzemieślników zrzeszonych w podkarpackich organizacjach cechowych.

Inicjator i współorganizator pielgrzymek rzemiosła d do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, a także do miejsc kultu religijnego na Wschodzie (Wilno, Lwów) oraz do Wiednia. Uczestnik uroczystości organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie i Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie. Inicjator i współorganizator zbiórek rzemiosła na rzecz budowy Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rzeszowie.

Organizator Mszy Świętych z okazji Dni Papieskich z udziałem pocztów sztandarowych zrzeszonych w Izbie cechów rzemieślniczych. Współorganizator Rzemieślniczego Święta Chleba, świąt patronalnych rzemiosła – piekarzy i cukierników, a zwłaszcza oprawy liturgicznej wszystkich edycji imprezy plenerowej pn. „Kremówka Papieska” wykonywanej corocznie w maju w Rocznicę Urodzin Papieża Św. Jana Pawła II.

Uczestniczy w koncelebrowanych Mszach Świętych dla polskich rzemieślników odbywających się w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie.

W kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, gdzie proboszczem jest ks.Jagustyn odbywają się Msze Święte inicjujące wszystkie centralne uroczystości rzemiosła podkarpackiego, jak zjazdy, jubileusze, czy imprezy plenerowe.

 

Zapraszamy do galerii