Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > XX Podkarpacka Olimpiada dla osób Niepełnosprawnych

Co roku we wrześniu, tym razem 6 dnia tego miesiąca, Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. Biorą w nich udział przedstawiciele placówek z Podkarpacia: DPS, ŚDS, WTZ, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Szkolne Ośrodki Wychowawcze oraz placówki specjalistyczne, a także wszystkie domy, które prowadzi diecezjalna Caritas.

Zanim prawie 700 osób stanęło do jubileuszowych zmagań, wszyscy zgromadzili się w kościele Garnizonowym by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Biskupa Jana Wątroby. Pasterza Diecezji Rzeszowskiej przywitała Teresa Gajdek która w imieniu Caritas przewodzi Centrum dla osób niepełnosprawnych. Z Ordynariuszem rzeszowskim koncelebrowali księżą dyrektorzy Stanisław Słowik i Władysław Jagustyn, diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych ks. Ludwik Krupa oraz ks. proboszcz ppłk Władysław Kozicki. W homilii główny celebrans nawiązując do odczytanej Ewangelii o cudownym połowie ryb powiedział. m. in: „To niezwykła scena. Na Twoje słowa zarzucę sieci. Chcemy do siebie odnieść te słowa. My się też często zniechęcamy, innym się udaje a nam nie wychodzi. Spotkanie z Jezusem odmieniło Szymona. Pan Jezus polecił mu potem wielkie zadanie. Wypłyń na głębię. Każdy kto zaufa – nie zawiedzie się. O to się tu dziś modlimy.”

Po Mszy św. prowadzeni przez orkiestrę WSK Rzeszów wszyscy udali się na stadion Podhalańczyk. Sportowe zawody poprzedziło wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie Hymnu Narodowego, następnie Olimpijczycy usłyszeli pozdrowienia: posła Wojciecha Buczaka, Stanisława Ożoga i Krystyny Wróblewskiej, dyrektora ROPS Jerzego Jęczmienionki, dyrektora PFRON Macieja Szymańskiego, Mieczysława Janowskiego oraz słowa w imieniu starosty rzeszowskiego i prezydenta Miasta Rzeszowa. Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady zawody sportowe prowadził szef PTKKF Mieczysław Doskocz razem z sędziami. Pomocą służyła, młodzież SKC z II, III, i IX LO i ZSE razem z ks. Piotrem Potyrałą i opiekunami. Bezpośrednio imprezę przygotował WTZ Caritas pod kierunkiem Krzysztofa Barana. Tradycyjnie zawody zakończyły się Biegiem ku słońcu. Następnie każdy zespół z rąk wicemarszałka Stanisława Kruczka otrzymał okolicznościowy dyplom a na szyi wszystkich zawodników zawisły złote medale. Caritas dziękuje ROPS z Rzeszowa za dofinansowanie imprezy, generałowi Ryszardowi Pietrasowi i 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich za udział wojska, Medykowi za troskę o zdrowie oraz firmie Alfred.