Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Archive for Niepełnosprawni

Projekt grantowy dla osób z niepełnosprawnościami

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje Umowę, zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój...

Niepełnosprawni pamięci JPII

Stało się już tradycją, że rokrocznie w  październiku  niepełnosprawni skupieni w Centrum dla tych osób oraz w rzeszowskich Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas  organizują spotkanie z racji wyboru kardynała Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. Po kanonizacji św. Jana Pawła II...

XXI Olimpiada dla Niepełnosprawnych

Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. W tym roku ta impreza odbyła się 5 września po raz 21. na Stadionie Podhalańczyk w Rzeszowie. Uczestniczyło w niej 450 osób niepełnosprawnych, którym towarzyszyło 200...

XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny

W sobotę 13  kwietnia 2019  obradował Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego.  Zanim jego uczestnicy napełnili salę kolumnową Urzędu Wojewódzkiego,  wcześniej uczestniczyli we Mszy św. u Pani Rzeszowa, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Obok Pasterza przy ołtarzu...

Marsz Niepełnosprawnych

15 października 2018 roku w 40-ta rocznice wybory Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się Marsz Osób Niepełnosprawnych. W przeddzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na 264 następcę św. Piotra odbył się kolejny...

Zaproszenie na Marsz

ZAPROSZENIE na ul. Krakowską 18 w Rzeszowie Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w dniu 15 października br.  z racji 40 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II:  Marsz Niepełnosprawnych Pamięci Ojca św. w ramach 100 – lecia odzyskania Niepodległości, w którym...