Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Archive for Niepełnosprawni

Piknik Caritas „Jesteśmy razem”

22 czerwca 2023 r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach odbyła się XXII Powiatowa Impreza sportowo-integracyjna „Jesteśmy razem”. Przedstawiciele: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pobytu, Centrum Integracji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z...

XXIX Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny

Od 1992 r. w Rzeszowie organizowane są coroczne Sejmiki Rehabilitacyjne. Ich celem jest promowanie idei i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im jak najpełniejszego  uczestnictwa w życiu społecznym. Twórcą Sejmików był prof. Andrzej Kwolek, do którego z...

XXII OLIMPIADA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 8 września 2022 r. Olimpiadę dla osób z niepełnosprawnością. Wzięło w niej udział 500 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej z całego województwa...

Projekt grantowy dla osób z niepełnosprawnościami

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje Umowę, zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój...

Niepełnosprawni pamięci JPII

Stało się już tradycją, że rokrocznie w  październiku  niepełnosprawni skupieni w Centrum dla tych osób oraz w rzeszowskich Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas  organizują spotkanie z racji wyboru kardynała Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. Po kanonizacji św. Jana Pawła II...

XXI Olimpiada dla Niepełnosprawnych

Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. W tym roku ta impreza odbyła się 5 września po raz 21. na Stadionie Podhalańczyk w Rzeszowie. Uczestniczyło w niej 450 osób niepełnosprawnych, którym towarzyszyło 200...