Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Hołd dla JPII > Hołd niepełnosprawnych dla św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II zawsze był blisko ludzi chorych, biednych i niepełnosprawnych. W związku z jego liturgicznym wspomnieniem – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała spotkanie osób z niepełnosprawnością z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Samopomocy Społecznej. Pomocą służyli wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie Mszą św., której przewodniczył Biskup Kazimierz Górny. Biskup z wielką serdecznością zwrócił się do zgromadzonych podopiecznych placówek dla niepełnosprawnych, ich rodziców oraz opiekunów. Kazanie wygłosił dyrektor Caritas – ks. Piotr Potyrała, który podał wzruszające przykłady wrażliwości św. Jana Pawła II na ludzi z niepełną sprawnością.

Po Mszy św. odbyła się procesja różańcowa do pobliskiego pomnika Sybiraka, którą prowadził ks. prał. Władysław Jagustyn – wicedyrektor Caritas. Po jej zakończeniu – wszyscy spotkali się na wspólnej agapie, przygotowanej przez kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie – Krzysztofa Barana i jego współpracowników.

Hołd oddany św. Janowi Pawłowi II przyniósł wiele wzruszeń i radości uczestnikom uroczystości, którzy umocnili się wspólną modlitwą oraz wzajemną obecnością.


Zapraszamy do galerii