Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Piknik Caritas „Jesteśmy razem”

22 czerwca 2023 r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach odbyła się XXII Powiatowa Impreza sportowo-integracyjna „Jesteśmy razem”. Przedstawiciele: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pobytu, Centrum Integracji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego integrowali się przez zabawy, konkursy, tańce i biesiadę przy stole. Swoją obecnością imprezę uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wśród nich byli m.in.: dyrektor Caritas Rzeszowskiej, kapelan WTZ w Ropczycach, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, prezes Zakładów Magnezytowych, dyrektor PCPR w Ropczycach.

Zabawa odbyła się „pod kapeluszem”, który był wiodącym tematem spotkania. Wszyscy podziwiali paradę uczestników pikniku w kapeluszach wykonanych przez poszczególne instytucje. Ponadto, odbyły się liczne konkursy i zabawy przy muzyce.

Celem tego spotkania była integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym, pokazanie potencjału, jakim dysponują oraz wzmocnienie ich wiary we własne możliwości.

Wydarzenie to poprzedziły gry terenowe, które odbywały się w dniach 20-21 czerwca w atrakcyjnych  przyrodniczo miejscach zlokalizowanych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego ( zalew w Czarnej, zalew w Kamionce, Park Buczyna, rezerwat przyrody „Ropczycka Szwajcaria”, krzyż Trzeciego Tysiąclecia). Głównym organizatorem imprezy były Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach na czele z panią kierownik Urszulą Rymut.