Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Powitanie wakacji z osobami z niepełnosprawnością z WTZ w Różance

12 lipca 2023 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Różance k. Strzyżowa zorganizowano powitanie wakacji.

Z tej okazji do placówki prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej przybyli nie tylko uczestnicy warsztatów, ale również ich rodzice. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez dyrektora rzeszowskiej Caritas księdza Piotra Potyrałę oraz kapelana placówki księdza Wojciecha Kmiotka. W kazaniu ksiądz dyrektor przypomniał,

że z Jezusem spotykamy się przez uczestnictwo we Mszy św., ale również przez naszą relację z drugim człowiekiem, dlatego tak ważne jest, aby do każdego człowieka odnosić się z miłością.

Po Mszy św. rozpoczęła się druga część spotkania. Wspólne grillowanie stało się okazją do miłych rozmów oraz wzajemnej integracji. Przygotowana prezentacja multimedialna umożliwiła wspominanie najważniejszych wydarzeń z ostatnich miesięcy. Wielką radością dla uczestników WTZ i ich rodziców było wręczenie okolicznościowych dyplomów przez kierownika placówki – Ryszarda Sadzę. Zwieńczeniem spotkania był udział w dyskotece.
Tak bogaty program przeżyty w miłej atmosferze stanowił okazję do wzajemnego podziękowania za dobro, które jest realizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Różance oraz do rozpoczęcia przerwy wakacyjnej.