Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Jesienne spotkanie Szkolnych Kół Caritas

21 listopada w Rzeszowie, a dzień później – w Jaśle odbyło się spotkanie opiekunów i wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z całej Diecezji Rzeszowskiej. Towarzyszył im kontekst 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz trwającego aktualnie w Polsce Roku św. Stanisława Kostki. Ten święty szczególnie był bliski wolontariuszom Caritas, ponieważ organizatorzy Spotkania sprowadzili na nie jego relikwie.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Caritas – ks. prał. Stanisław Słowik, który powitał licznie przybyłych uczniów i nauczycieli (łącznie – ok. 750 osób). Następnie prowadzenie spotkania przejął wicedyrektor Caritas – ks. dr Piotr Potyrała, który wskazał na św. Stanisława Kostkę jako „patrona trudnych dróg”, który „miał odwagę przeciwstawiać się panującym modom i naciskom grupy”. Zaprezentował także najważniejsze myśli z Orędzia Ojca świętego Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich.

Punktem centralnym Spotkania była prelekcja, którą wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Nawiązując do przeżywanej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wskazał, że wojna o polskość toczyła się na kilku frontach: w rodzinach, w literaturze i sztuce oraz w Kościele katolickim. Pan Profesor podkreślił, jak wielkie są zasługi Kościoła i duchowieństwa w ocaleniu ducha Narodu.

W kolejnym punkcie Zjazdu – ks. Piotr  Potyrała opowiedział o minionych i planowanych działaniach rzeszowskiej Caritas, a także wskazał kolejne przestrzenie, w których wolontariusze mogą realizować katolickie miłosierdzie.

Zwieńczeniem Spotkania było ogłoszenie wyników diecezjalnego konkursu „Dzieł miłosierdzia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” pod patronatem Biskupa Jana Wątroby. Wyróżnieni otrzymali z rąk ks. prał. Stanisława Słowika dyplomy, albumy oraz słodycze.

Wyniki konkursu kategorii szkół rzeszowskich: 1. miejsce ex aequo: Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i IX Liceum Ogólnokształcących w Rzeszowie; 2 miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie; 3. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 14 w Rzeszowie.

Wyniki konkursu w kategorii szkół z okolic Rzeszowa: 1. miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa w Lutoryżu i Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim; 2. miejsce ex aequo: Zespół Szkół w Kamieniu i Szkoła Podstawowa w Kamionce; 3. miejsce ex aequo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem i Szkoła Podstawowa w Widełce.

Wyniki konkursu w kategorii „południowa część Diecezji Rzeszowskiej: 1. miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa w Januszkowicach i Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach; 2. miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie; 3. Miejsce: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gorlicach.

Na zakończenie Spotkania – jego uczestnicy wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i posilili się przygotowanym poczęstunkiem.


Zapraszamy do galerii