Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > 15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach

W środę 21 listopada – placówka diecezjalnej Caritas – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ropczycach  z których na co dzień korzysta 60 niepełnosprawnych świętowała 15 lecie swojej  działalności.

Gośćmi małego jubileuszu bylim.in: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, dyrektor PFRON  Maciej Szymański, przewodniczący Rady Powiatu Józef  Rojek, wicestarosta Bernadeta Frysztak, burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, dyrektor PUP w Ropczycach Jacek Posłuszny, Prezes Zarządu Zakładów Magnezytowych Józef Siwiec, przedstawiciele samorządów z gmin sąsiednich, kierownicy WTZ, ŚDS, Siostry Służebniczki z Stacji Opieki Caritas  oraz przewodniczący stowarzyszeń dla niepełnosprawnych.

Uroczystość rozpoczęła się od błogosławieństwa i odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. ks. Jana Delektę proboszcza ropczyckiej fary w czasie powstawania placówki, zmarłego w 2017 roku. Jako proboszcz i duchowy opiekun WTZ w dniu otwarcia powiedział słowa które zostały umieszczone na tablicy:

„Radują się nasze serca, bowiem dziś otwieramy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dziękujemy Panu Bogu za  możliwość służenia innym ……”

W  uroczystym  dziękczynieniu podczas Eucharystii z pasterzem diecezji modlili się: ks. dziekan Leopold Kordas, proboszcz fary ks. Stanisław Mazur, rodak ropczycki a zarazem sekretarz biskupa ks. Łukasz Hendzel oraz księża dyrektorzy Caritas, Stanisław Słowik, Władysław Jagustyn i Piotr Potyrała.

Na zakończenie Mszy św. bp Jan Wątroba wręczył p. Urszuli Rymut statuetkę Miłosierny Samarytanin podkreślając w ten sposób jej wielkie zaangażowanie w organizowaniu wielorakich form pomocy niepełnosprawnym.

Następnie  zgromadzeni goście oraz rodzice z radością obejrzeli prezentację poszczególnych pracowni. Składane życzenia i przekazywanie pamiątek potwierdziło klimat przyjaźni i wzajemnej współpracy samorządów, placówek i stowarzyszeń. Atmosfera spotkania to odpowiedź na znane słowa św. Jana Pawła II: „Umieśćmy chorych i niepełnosprawnych w centrum naszego życia. Otoczmy ich troską.”


Zapraszamy do galerii