Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny

W sobotę 13  kwietnia 2019  obradował Sejmik Rehabilitacyjny województwa podkarpackiego. 

Zanim jego uczestnicy napełnili salę kolumnową Urzędu Wojewódzkiego,  wcześniej uczestniczyli we Mszy św. u Pani Rzeszowa, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Obok Pasterza przy ołtarzu stanęli: O. Rafał, miejscowy kustosz i proboszcz, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec  oraz dyrektorzy rzeszowskiej Caritas ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn. W homilii biskup nawiązując do okresu liturgicznego powiedział m.in.:

Pan Bóg ma odwieczny plan zbawienia i ten plan wchodzi w decydującą fazę. Wszystko ma teraz swoje dopełnienie i wyjaśnienie. Pascha Izraela to zapowiedź tego co miało się dopełnić w Jezusie Chrystusie… Jedna z form bycia blisko Jezusa Chrystusa jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Następnie kaznodzieja nawiązał do nabożeństwa  drogi krzyżowej które dla środowiska niepełnosprawnych organizuje od lat DPS w Foluszu. Biskup zauważył że poszczególne stacje z ostatniego piątku nawiązywały do hasła  roku liturgicznego „W mocy Bożego Ducha”. Słuchacze usłyszeli: W rozważaniach  było wiele realizmu, kruchości, słabości, lęku i cierpienia ale zarazem wielka wiara w Bożą Opatrzność.

 

 

 

 

W drugiej części w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego obok biskupa uczestniczyli m.in.: Ewa Leniart – wojewoda, wicemarszałek Stanisław Kruczek, posłowie  Krystyna Wróblewska, Wojciech Buczak, Kazimierz Gołojuch, senator Aleksander Bobko,  dyrektor  PFRON Maciej Szymański , przedstawiciel MRPiPS Miroslaw Przewoźnik, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki, kilku dyrektorów szpitali, pracownicy placówek dla niepełnosprawnych oraz nade wszystko Niepełnosprawni. Obrady rozpoczął inicjator sejmików prof. Andrzej Kwolek który wygłosił zasadniczy referat.

W  ramach dyskusji i wniosków głos zabierali nie tylko przedstawiciele władz i parlamentu, które można ująć w słowa: My jesteśmy w służbie pomocy niepełnosprawnym,  ale także bardzo ważnym był głos matek dzieci niepełnosprawnych oraz samych niepełnosprawnych. Matki dzieci, które korzystają z rehabilitacji m. in. w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rzeszowie wyraziły wdzięczność za dobro, które się dokonuje w tej placówce, ale też przedstawiły obawy wynikające z zamkniętego od 2 lat basenu, który powinien służyć do rehabilitacji dzieci. W tym temacie wicemarszałek Stanisław Kruczek uprzedzająco zadeklarował podjęcie stosownych działań.

Obrady podsumował  dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i zarazem prezes Fundacji Caritas.

Stało się dobrą tradycją, że obok sejmikowego zamyślenia  prezentowane były bardzo piękne prace placówek Osób Niepełnosprawnych. Posługę wolontariuszy w obradach pełnili studenci fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a placówki Caritas ugościły zgromadzonych wypiekami ze swoich pracowni. Zdrowa woda  z Alfreda orzeźwiała  uczestników.

 

 

 

 

Organizatorzy Sejmiku: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Fundacja Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka  Rehabilitacyjno – Edukacyjnego i Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Link do reportażu w TVP:

XXVIII Sejmik Rehabilitacyjny

 


Zapraszamy do galerii