Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Działania pomocowe Caritas

Rzeszów 28.03.2020

Takiego wyzwania dla Caritas jeszcze nie było…

Informacja Caritas Diecezji Rzeszowskiej o podejmowanych działaniach pomocowych w związku z aktualną sytuacją.

  1. Od 18 marca br. diecezjalna Caritas udostępniła swoje konto na zbiórkę na cel pomocy seniorom i innym potrzebującym oraz na pomoc w leczeniu.
  2. W diecezji działają 3 duże kuchnie: w Rzeszowie, Gorlicach i Jaśle wydające ok. 1000 gorących posiłków.
  3. Placówki Caritas: DPS-y i ZAZ i dwa Dzienne Domy Opieki są gotowe do przygotowania ciepłych posiłków i wydawania ich wg zgłoszonych potrzeb.
  4. Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy i 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz CIS przez współpracę z diecezjalną Caritas są w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi organizując także pomoc w dożywianiu i innych potrzebach. Placówki te szyją także poszukiwane maski.
  5. Cztery świetlice – Dorastanie z Caritas w zmienionej formie (zdalnie) prowadzą swoją działalność.
  6. Pracownicy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gorlicach organizują edukację dla przedszkola i szkoły specjalnej w formie elektronicznej.
  7. Diecezjalna Caritas – także ze środków Caritas Polska, we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i MOPS Rzeszów przygotowują przedświąteczną pomoc dla 750 osób  – w tym dla Seniorów.
  8. Diecezja wysłała wstępną partię 10 tys. maseczek do parafii jako pomoc dla spowiadających się.
  9. W diecezji działa pod nadzorem księży proboszczów 245 Parafialnych Zespołów Caritas, które w swoich wspólnotach (wzorem lat ubiegłych)  zorganizują świąteczne paczki dla swoich podopiecznych, zwłaszcza dla seniorów i samotnych.
  10. Caritas diecezjalna w tym okresie współpracuje z panią psycholog, która drogą telefoniczną udziela licznych porad. Korzystamy także z wolontariuszy docierających z zakupami do samotnych, a Wielkim Tygodniu skorzystamy z WOT.

                                                                               Ks. Stanisław Słowik, dyrektor