Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Kapłański Dar

367 406,17 zł od księży Diecezji Rzeszowskiej na walkę z koronawirusem

 Mając na uwadze potrzeby ludzi dotkniętych epidemią koronawirusa, a także sytuację personelu medycznego, w duchu chrześcijańskiej solidarności, księża Diecezji Rzeszowskiej podjęli inicjatywę „kapłańskiego daru miłosierdzia” jako formy konkretnego wsparcia osób chorych oraz służb medycznych i sanitarnych w ich walce z chorobą. Inicjatywa ta zyskała wsparcie Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, a także Biskupa Edwarda Białogłowskiego i Biskupa Kazimierza Górnego.

Za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej księża dokonywali wpłat swoich środków finansowych na ten szlachetny cel. W ten sposób – zebrano łącznie 367 406, 17 zł.

Po konsultacjach z władzami Województwa Podkarpackiego, odpowiedzialnymi za służbę zdrowia, zostały wskazane szpitale i inne placówki medyczne, które wymagają pilnego wsparcia z „kapłańskiego daru miłosierdzia”, aby mogły skutecznie pomagać chorym na COVID-19. Dzięki pieniądzom zebranym od księży – wsparcie otrzymają następujące placówki: Szpital Specjalistyczny w Gorlicach (dofinansowanie zakupu respiratora), Szpital Specjalistyczny w Jaśle (dofinansowanie zakupu nowoczesnego 4-głowicowego aparatu USG), Szpital Miejski w Rzeszowie (zakup respiratora na oddział noworodków z podejrzeniem COVID-19), Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie (zakup sterylizatorów parowych laboratoryjnych dla materiału zakaźnego) oraz Domy Pomocy Społecznej i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze prowadzone przez Caritas.

Link do reportażu TVP