Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga > OTWARCIE WYPOŻYCZALNI OD 4 MAJA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 roku wznawiamy działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnującego. Jednocześnie, z uwagi na wciąż obowiązujący na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego, apelujemy do Państwa o przestrzeganie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie zwalczania COVID-19, w szczególności dotyczących zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznych odległości.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników wprowadzamy dodatkowe zasady obowiązujące na terenie naszych wypożyczalni, o przestrzeganie których bardzo Państwa prosimy:

  1. Przed wizytą w wypożyczalni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.
  2. W biurze wypożyczalni może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba – do wypełnienia dokumentów i dopełnienia formalności jedna osoba wystarczy, większa liczba osób dozwolona jest wyłącznie do pomocy przy załadunku sprzętu.
  3. Na terenie wypożyczalni należy mieć zasłonięte okolice nosa i ust oraz należy przestrzegać zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Prosimy, aby podczas wizyty w wypożyczalni używać rękawiczek jednorazowych.
  5. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników wypożyczalni – wszystko odbywa się w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo!
  6. Wypożyczalnia od 4 maja będzie dokonywać dezynfekcji zwracanego sprzętu, jednak nie może zagwarantować całkowitej pewności co do sterylności wydawanych urządzeń. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na wypożyczającym. Proszę wziąć pod uwagę, że większość posiadanego przez nas sprzętu była już przez kogoś używana, więc dla Waszego bezpieczeństwa zalecamy, aby we własnym zakresie dokonać dezynfekcji wypożyczanego sprzętu, szczególnie tych elementów, które mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta.
  7. W związku z powyższym (postanowienia punktu 6.) od dnia 4 maja 2020 roku wymagać będziemy dodatkowego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu do użytkowania, w szczególności jego dezynfekcję, spoczywa na wypożyczającym.
  8. Zaświadczenia lekarskie wydane do 30 dni od dnia 16 marca 2020 roku oraz w okresie zawieszenia działalności wypożyczalni, tj. od dnia 16 marca do dnia 3 maja 2020 roku zachowują ważność, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia 4 maja 2020 roku. Innymi słowy, zaświadczenia wydane od dnia 15 lutego do dnia 3 maja 2020 roku są ważne maksymalnie do dnia 3 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo TUTAJ.