Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > KAMPANIA #PomocDlaSeniora 2020

KAMPANIA #PomocDlaSeniora 2020

ma stanowić parasol komunikacyjny dla działań pomocowych Caritas skierowanych do seniorów (i bezdomnych) w czasie pandemii koronawirusa.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KAMPANII:

Nazwa: #PomocDlaSeniora

Start kampanii: 19 marca br.

Czas trwania kampanii (I etap): 3 miesiące – do końca czerwca 2020 r.

Charakter kampanii: fundraisingowa (podstawowym celem operacyjnym jest zbiórka środków na wsparcie osób najbardziej zagrożonych skutkami trwającej epidemii)

Zakres geograficzny akcji: ogólnopolski (w obrębie Caritas diecezjalnych, które realizować będą działania pomocowe dla grup docelowych)

– akcja #PomocDlaSeniora prowadzona na stronie https://caritas.pl/pomocdlaseniora  jest kontynuacją dotychczasowej akcji Kromka Chleba dla Sąsiada www.caritas.pl/kromkachleba

Odbiorcy pomocy:

 1. Seniorzy, szczególnie osoby zamieszkujące samotnie, w tym m.in.:
  • uczestnicy różnych programów Caritas,
  • seniorki z PZC,
  • odbiorcy żywności w ramach Spiżarni Caritas,
  • odbiorcy POPŻ,
  • seniorzy wskazani we współpracy z OPS,
  • seniorzy zgłaszający się telefonicznie do CD,
  • z wyłączeniem seniorów objętych wsparciem programu „Na codzienne zakupy”.
 1. Osoby bezdomne

 

Rekomendowany zakres oferowanej pomocy: Koncentracja na zapewnieniu żywności oraz środków higienicznych i ochronnych, a także – w miarę możliwości – dostarczenie tych środków pod drzwi. Projekt będzie jednak umożliwiał bardziej elastyczne podejście do pomocy – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez potrzebujących i najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem pracowników Caritas diecezjalnych.

Priorytet kampanii: Pomoc jak największej liczbie osób najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje zdrowotne i materialne trwającej epidemii koronawirusa w Polsce oraz budowanie długotrwałego wsparcia seniorów.

Rekomendowane działania:

 • Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej dostarczonej do miejsca zamieszkania seniora.
 • Pomoc żywnościowa w postaci posiłku dostarczonego do miejsca zamieszkania seniora.
 • Pomoc żywnościowa w postaci paczki produktów z POPŻ dla seniorów, którzy posiadają skierowanie do POPŻ. Kontakt i umówienie dostarczenia paczki ustala OPS, dostawa żywności odbywa się za pośrednictwem służb i/lub wolontariuszy Caritas.
 • Zaopatrzenie w środki higieny oraz środki bezpieczeństwa (maseczki, płyny dezynfekujące).
 • Wsparcie psychiczne seniorów poprzez rozmowy telefoniczne i pomoc ew. w załatwieniu innych potrzeb (np. wykupienie leków).
 • Wsparcie osób bezdomnych zgodne z możliwościami i doświadczeniem CD.

Link telewizyjny – pomoc w zrobieniu zakupów i przygotowaniu posiłków