Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Ks. dr Piotr Potyrała powołany w skład Rady Pomocy Społecznej

24 czerwca 2020 r. wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała został mianowany członkiem Rady Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Akt nominacji podpisała Pani minister Marlena Maląg, natomiast aktu wręczenia dokonała jej zastępca – Pani Iwona Michałek.
Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, a także przygotowywanie ekspertyz.