Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Zmiana w Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., w siedemdziesiątym roku życia, ks. Dyrektor Stanisław Słowik przeszedł na emeryturę, zakończył pracę w charakterze dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez ponad 28 lat. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, dotychczasowy wicedyrektor Caritas.

 

Dziękujemy Ks. Dyrektorowi za cały wkład w charytatywną działalność rzeszowskiej Caritas, którą kierował od samego początku, tworzył jej struktury i organizował różne formy jej działania i pomagania bliźnim w potrzebie.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej została powołana do istnienia i działania dekretem bp. Kazimierza Górnego 8 maja 1992 r. jako pierwsza instytucja w nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Jej pierwszym dyrektorem został ks. Stanisław Słowik, który tę funkcję pełnił z wielkim zapałem i gorliwością.

Rozstania są trudne. Smutek, jaki dziś odczuwamy, dowodzi, że dla wszystkich obecnych w Caritas Księże Dyrektorze jesteś KIMŚ WYJĄTKOWYM.
Kiedy patrzymy wstecz na 28 lat Twojej posługi, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady Twojej pracy, Księże Dyrektorze, są widoczne w całej diecezji i poza nią, wszak Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach, na którym tak bardzo Ci zależy, znajduje się w pięknych Bieszczadach. Są to dalej m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy dla Seniorów, Centrum Integracji Społecznej, Świetlice Wsparcia Dziennego dla dzieci, Stacje i Zakłady Opieki Zdrowotnej dla chorych, Dom Samotnej Matki i Okno Życia, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Oprócz placówek są także ludzie, którym okazywałeś wielkie serce, poświęcając im czas i pomoc.  Na uwagę zasługuje działalność parafialnych zespołów Caritas oraz powstanie w 1995 r. przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie pierwszego w Polsce Szkolnego Koła Caritas, które dało początek dynamicznemu rozwojowi wolontariatu wśród uczniów innych szkół.

Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła, ale patrząc na owoce Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi oraz realizacja przykazania miłości.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności, a za wszystko z całego serca DZIĘKUJEMY. My się z Tobą nie żegnamy, zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci i modlitwie, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite. Szczęść Boże w nowej pracy duszpasterskiej jako kapelan w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Witamy serdecznie w naszym gronie jako Dyrektora Ks. dr Piotra Potyrałę, który od 2015 r. pełnił funkcję wicedyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy Szczęść Boże! 


Wywiad z ks.Dyrektorem Stanisławem Słowikiem