Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy pomiędzy 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej a Caritas Diecezji Rzeszowskiej

W dziele niesienia pomocy potrzebującym – ważna jest współpraca ludzi z dobrym sercem oraz instytucji. Rzeszowska Caritas cieszy się gdy dołączają do niej nowi wolontariusze i ofiarodawcy, bo dzięki nim – pomoc dla ludzi biednych, bezdomnych i niepełnosprawnych – może być jeszcze większa. Aby zwiększyć tę sieć pomocy – 19 listopada 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej a Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Stronę wojskową reprezentował dowódca 3. PBOT – płk Dariusz Słota, a rzeszowską Caritas – jej dyrektor – ks. dr Piotr Potyrała.

 

 

 

 

 

Współpraca tych organizacji odbywała się od wielu lat, m. in. podczas organizowanej co roku Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych, a także w ramach przeprowadzonej we wrześniu zbiórki żywności, w czasie której żołnierze WOT pełnili dyżury w sklepach, zachęcając ludzi do podzielenia się zakupami z najbiedniejszymi. Obecnie – ta współpraca została jeszcze bardziej zacieśniona, co jest ważne zwłaszcza w czasie pandemii. Caritas Diecezji Rzeszowskiej i 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej chcą wspólnie pomagać seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym o raz ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Chcą także wspólnie organizować działania prozdrowotne, ekologiczne, promujące tradycję narodową oraz związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.