Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Dyrektor rzeszowskiej Caritas – Konsultorem Komisji Charytatywnej KEP

Dyrektor rzeszowskiej Caritas – Konsultorem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski

11 marca 2021 r. ks. kanonik dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – został mianowany konsultorem Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Tę decyzję zatwierdzili Biskupi zgromadzeni na 388. Zebraniu Plenarnym KEP.

 

Zadaniem Komisji Charytatywnej jest animacja i koordynacja wszelkiej działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Włącza się w propagowanie idei miłosierdzia, bezinteresownej pomocy bliźniemu, chrześcijańskiej motywacji pracy charytatywnej poprzez popieranie badań naukowych, organizowanie kongresów i sympozjów, publikacje książkowe, czasopisma i materiały formacyjne. Do zadań Komisji Charytatywnej KEP należy również promowanie współpracy instytucji charytatywnych Kościoła w kontaktach z administracją rządową i samorządową, a także współpraca ze świeckimi instytucjami humanitarnymi.

Ks. Piotr Potyrała pełni posługę w rzeszowskiej Caritas od 2012 r., a od 1 września 2020 r. jest jej dyrektorem. Jest również członkiem Rady Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.