Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > 250 kart na codzienne zakupy dla seniorów z Diecezji Rzeszowskiej

Caritas Polska i Caritas diecezjalne oraz Fundacja Biedronki uruchomiły największy niepubliczny program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”.

Przez 10 miesięcy 250 beneficjentów Caritas będzie mogło robić darmowe zakupy we wszystkich sklepach Biedronki za równowartość 150 zł.

Czwarta edycja programu ruszyła w kwietniu br. i potrwa do stycznia 2022 r. Przez 10 miesięcy karta upoważnia do zakupów żywności oraz chemii gospodarczej na kwotę 150 złotych każdego miesiąca z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.  

Uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu poprzez Parafialne Zespoły Caritas. Są to osoby 60+, mające niskie miesięczne dochody:

  • osoby mieszkające samotnie – średni miesięczny dochód netto („na rękę”) nie przekracza 1 300 zł,
  • osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, – średni dochód netto („na rękę”) przypadający na 1 osobę nie przekracza 1 100 zł

TVP Rzeszów-Na-codzienne-zakupy-wsparcie-dla-seniorow