Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Bezdomni śpiewają dla Maryi

Nie tylko w kościołach, kaplicach i obok przydrożnych figurek ludzie gromadzą się w maju, aby
śpiewać Litanię do Matki Bożej oraz maryjne pieśni. Te piękne nabożeństwa są organizowane także w schroniskach dla osób bezdomnych. Na terenie Diecezji Rzeszowskiej są prowadzone 2 schroniska dla bezdomnych mężczyzn (w Rzeszowie i w Jaśle) oraz 1 dla bezdomnych kobiet (w Racławówce k. Niechobrza).

W każdym ze schronisk oprócz zapewnienia bezdomnym dachu nad głową i wyżywienia, ważną rolę odgrywają zajęcia mające na celu pomoc w wyjściu z kryzysu bezdomności. Wśród nich – duże znaczenie ma troska o życie religijne mieszkańców schronisk. Te osoby uczestniczą więc w
organizowanych dla nich Mszach św. i nabożeństwach. Codziennie – odbywają się także modlitwy, prowadzone przez pracowników schroniska lub ich podopiecznych.

W maju – osoby bezdomne chętnie gromadzą się, aby śpiewać Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Gdy jest to możliwe – takie spotkanie modlitewne rozpoczyna się Mszą św., po której ma miejsce nabożeństwo majowe. Urozmaiceniem tych spotkań modlitewnych są nabożeństwa organizowane na zewnątrz – przy figurce Maryi. W Rzeszowie – same osoby bezdomne zatroszczyły się o wykoszenie trawy oraz zasadzenie pięknych kwiatów, aby również w ten sposób oddać cześć Maryi. W tak uroczej scenerii – modlą się i mocnym, męskim głosem śpiewają Maryi.

ks. dr Piotr Potyrała
dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej