Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach otrzymał Statuetkę Lodołamacza 2021

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  16 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.  Konkurs prowadzony jest od 16 lat pod nazwą „Lodołamacz”. Ideą Konkursu jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Kruszenie lodów na zatorach rzecznych jest bardzo ważne bo może dojść do podtopień  i niekorzystnych zjawisk. Lodołamacze kruszyć mogą lód w dwóch celach: po to, aby uwolnić rzekę czy też zbiornik wodny spod lodu i tym samym zapobiec powodzi, albo po to, by otworzyć przejście dla innych statków – np. jednostek handlowych czy badawczych. Misja przełamywania lodów zawsze wymaga pewnego wysiłku. Także w naszym życiu codziennym, w biznesie,  administracji,  warto przeprowadzać  takie zabiegi uwalniania nurtów.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

W ramach tego konkursu 23 września w Lublinie odbyła się Regionalna Gala XVI Edycji Konkursu Lodołamacze 2021, w trakcie której nagrodzono najlepszych pracodawców zatrudniających w swoich firmach osoby niepełnosprawne z czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W tym roku kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia w 9 kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, dziennikarz bez barier, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma oraz Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

W kategorii Przyjazna Przestrzeń: I miejsce: otrzymał Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach. Statuetkę Lodołamacza, która jest symbolem otwartości i zaangażowania odebrał Dyrektor ks. Bogdan  Janik. Jest to już druga nagroda w tym konkursie, bowiem w 2009 roku Ośrodek otrzymał Tytuł Honorowy  SUPER  LODOŁAMACZA.  

W trakcie  uroczystości wystąpiła Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie i Zespół Bębnoludy z WTZ z Janowica.  Galę w auli Caritas w Lublinie prowadziła Anna Dąbrowska, dziennikarka TVP Lublin.