Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Parafialne Zespoły Caritas w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

25 października 2021 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała spotkanie członków Parafialnych Zespołów Caritas z dekanatów: Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.

Pierwsza część spotkania odbyła się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Małopolskim. Rozpoczęła się ona odmówieniem Koronki, po której proboszcz parafii – ks. kan. Krzysztof Gac przedstawił zgromadzonym historię powstania sanktuarium. Następnie odbyła się Msza św. oraz modlitwa różańcowa, której przewodniczył dyrektor rzeszowskiej Caritas – ks. kan. Piotr Potyrała.

Druga część spotkania miała miejsce w budynku parafialnym. Ks. Piotr Potyrała w ramach prezentacji multimedialnej omówił liczne działania pomocowe Caritas z minionego roku oraz przedstawił najbliższe plany dzieł charytatywnych. Sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej – s. Agata Jakieła zaprezentowała sposób pomagania ubogim seniorom poprzez karty „Na codzienne zakupy”.

Dzięki życzliwości kustosza sędziszowskiego sanktuarium – ks. Krzysztofa Gaca – wszyscy uczestnicy spotkania skorzystali również z przygotowanej gościny.